Samoopravné kódy

Stránka (neoficiální) k předmětu [NMIB004] Samoopravné kódy pro zimní semestr akademického roku 2008/2009.

Skripta

Obsahují vícéně přesný přepis probrané látky. Nic nechybí, navíc není téměř nic, kromě důkazů v 9. kapitole. Připomínky můžete zaslat mě nebo prof. Drápalovi. V závorce je datum posledního většího updatu. Žádné větší změny a doplnění v brzké době neplánuji.

Alternativní skripta: Tomáš Kaiser, ZČU
Základ k cyklickým kódům: Konečná tělesa, Libor Barto

Info ke zkoušce

Na zkoušce můžete získat 100 bodů. Na 60 bodů se namapují všechny body z domácích úkolů (tedy průměrných 90% z DÚ znamená 54 bodů) a za 40 bodů bude písemka. Jednička je 100-90, dvojka 89-80, trojka 79-70. Vzhledem k tomu, že všichni dělali úkoly, tak se neřeší, co kdyby někdo úkoly nedělal. Písemka bude časově neomezená a zde je ukázka:

  1. Mějme H prověrkovou matici [n, k, d]q kódu C. Může H obsahovat čtvercovou podmatici řádu n-k takovou, že detS = 0? Co víme o C, pokud H takovou podmatici obsahuje?
  2. Jak se definuje entropie informačního zdroje?
  3. Kolik je různých ternárních cyklických kódů délky 18?
  4. Co je duálním kódem R(m, r) kódu? Tvrzení formulujte a dokažte.

Pokud bude písemka hodně dobře, tak může převýšit nedostatek bodů z DÚ, tedy hodnocení není striktní. Pokud někdo nebude znát některý z pojmů níže, bude zkouška hodnocena neprospěl bez ohledu na výsledek písemky:

Vlákno na fóru se zadáním z minulých let.

Vojtěch Brtník, http://www.brtnik.eu/